Göm menyn

 Forskning vid Linköpings universitet

Tema Genus


Videofilmer om LiU-forskare

Stressforskning öppnar för bättre djurhållning

Per Jensen, professor och Hanne Lövlie, doktor i etologi, tar reda på vad som styr och formar personligheten hos höns och hur deras beteende påverkas av stress. Det är kunskap som kan förbättra djurhållningen.

Fler videofilmer om forskning


Reportage

Bastardsvärmare

Bastardsvärmaren har ett budskap

Sex av Sveriges sju arter av bastardsvärmare står på rödlistan. En orsak är en ökande brist på blomsterängar. LiU-biologer undersöker vilka krav dessa fjärilar har på sin omgivning.

 

Anders Carlsson och Jenny Palm

Hållbarhet kräver korsvetenskap

Linköpings universitet fortsätter att gå på tvären. Sex nya professurer som driver världsledande forskning inom hållbarhetsområdet är målet för forskarnätverket LiU Sustainable, där Anders Carlsson och Jenny Palm har ledande roller.

 

LiU-forskarna Shimelis Admassie och Olle Inganäs med solceller tryckta på plast.

De fångar fotonerna på rulle

Solceller som trycks på plastfolie och energi som lagras med hjälp av ”vedbatterier”. LiU-forskarna Olle Inganäs och Shimelis Admassie bidrar med smarta lösningar för världens energiförsörjning. Foto Stefan Jerrevång.

 

Nina Lykke och Cecilia Åsberg

Genusforskning i internationell miljö

Nära 200 internationella gästforskare på fem år och en forskarskola med partners i många länder. Genusforskningen vid Linköpings universitet växer och frodas i ett omfattande internationellt nätverk. Foto Staffan Gustavsson

 

Mumien Neswiau

Ny teknik avslöjar gamla skatter

På Medelhavsmuseet i Stockholm råder mumie-mani. Genom avancerad 3D-teknik får besökarna utforska lager för lager av en mumie. Vid visualiseringsbordet kan vem som helst obducera en över 2500 år gammal mumie.
 

Finska krigsbarn åker tillbaka till Finland

Nya perspektiv på Finlands krigsbarn

Antalet svenska fosterhem fördubblades när sjuttiotusen finska barn evakuerades under andra världskriget. LiU-forskare undersöker nu hur det var möjligt att mobilisera så många hem på så kort tid och hur man såg på att skilja barnen från föräldrarna.

Gepard

Han ska lösa spinnandets gåta

Han har forskat om hur människor talar på inandningsluft. Men sedan några år är det kattdjurs spinnande på in- och utandning som får lingvisten Robert Eklund att dra efter andan.

 

Alla reportage

 

 

forskningsNyheter

Mats Hammar

Kvinnor över 80 får hormonbehandling

Hormonbehandling för övergångsbesvär ges i regel direkt efter menopausen, men en studie vid Linköpings universitet visar att även kvinnor som är 80 år och äldre får behandling.

sommarkollo på 1930-talet

Vart är sommarkollo på väg?

Än lever sommarkolonin, men de barn som skulle behöva det bäst har inte längre råd att åka på kollo. Sommartid är de hänvisade till dammiga gårdar i miljonprojektsområdena.

ESS anläggning i Linköping

Neutronfångare ny nisch för Linköping

Megaprojektet ESS är nu i hamn och i höst blir det byggstart i Lund. Viktiga komponenter i detta supermikroskop är neutrondetektorerna, som produceras med en unik teknik i Linköping.

Negar Sani

Negar Sani löste gåtan

Negar Sani, doktorand i organisk elektronik, visar hur en tryckt diod kan fungera i GHz-bandet. Dioden innebär att tryckta etiketter kan styras med mobilen.

Alla forskningsnyheter
Sidansvarig: sofia.strom.bernad@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-07-22