Göm menyn

Vårdvetenskap

Vårdvetenskap fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsan, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död.
Inom Vårdvetenskap studeras även effekter av behandling och vård, resurser för vård och omvårdnadsmiljö. Forskningen har även ett organisatoriskt perspektiv. I fokus finns samspelet mellan vårdare, vårdtagare och  närstående genom hela vårdkedjan.

En vetenskap om människan under hela livscykeln

Omvårdnad är något som alla människor på något sätt berörs av under sitt liv. Det  handlar om förhållningssätt och handling. Omvårdnad finns i själva handlingen och i relationen i det mänskliga mötet. Det är viktigt att vårdpersonal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte bara fokuserar på bristande hälsa eller sjukdomstillstånd, utan ser människan i hela sin situation.
Omvårdnadshandlingar spänner över ett brett fält från högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser. Det innebär att människor ska få en god och säker vård utifrån behov och den aktuella situation som råder, samt att det finns kunskap och praktiska färdigheter att genomföra dessa omvårdnadshandlingar.

 

OmvardnadFörutsättningar för hälsa Reaktioner och upplevelse av sjukdom och ohälsa Utveckling av teori och metod inom omvårdnad Konsekvenser av omvårdnad

Rubrikerna i ovalerna ovan illustrerar de olika fokus som vi har inom vårdvetenskap vid den medicinska fakulteten  vid Linköpings universitet.
Genom att klicka på någon av rubrikerna kommer du vidare och få se innehållet i varje oval samt finner länkar till forskare inom just det forskningsområdet.  

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 16 09:11:28 CEST 2016