Göm menyn

Medicinsk bildvetenskap


Medicinsk bildvetenskap omfattar tekniker och processer avsedda att skapa bilder på människan i medicinskt syfte. Den sträcker sig över discipliner som radiologi, endoskopi, mikroskopi, bildbehandling och visualisering.

Radiologi innebär avbildning av människokroppens inre med syftet att ställa diagnos. Termen medicinsk radiologi inkluderar diagnostisk radiologi samt intervention, behandling vägledd av bilder.

Linköpings universitet är världsledande inom medicinsk bildvetenskap, vi har bland annat utvecklat digital patologi, visualiseringsbordet och virtuell obduktion.

De senaste årens utveckling av datortomografer, magnetkameror och ultraljudscannrar och mjukvara för tredimensionell avbildning ger helt nya möjligheter till diagnos och behandling. På molekylär och cellulär nivå kommer den nya tekniken att möjliggöra diagnos innan symtomen uppträder, och tillåta individanpassad genbaserad terapi med stor exakthet. Framtidens kirurgi blir oblodig och bevarar frisk vävnad.

Forskningscentrum

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)
 

Forskningsinriktningar

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 15 14:01:59 CEST 2015