Göm menyn

Endokrinologi, metabolism och diabetes

Forskning om endokrinologi, metabolism och diabetes berör många av våra stora folksjukdomar, som fetma, högt blodtryck, benskörhet och rubbningar i hormonbalansen.


Näringsämnen omvandlas till energi och byggstenar, vilka används för att tillverka nytt cellmaterial i metabolismen (ämnesomsättningen). Överskott omvandlas till fett och lagras i fettvävnaden. Systemet är ett komplext nätverk av kemiska reaktioner som kontrolleras av nervsystemet och olika hormoner. Funktionsstörningar i nätverket har samband med sjukdomar, liksom med den allt vanligare fetman.

Diabetes är en grupp sjukdomar som karaktäriseras av en oförmåga att stimulera kroppens celler till att ta in och metabolisera näringsämnen, speciellt glukos (druvsocker), från blodet.

Typ 1 diabetes karaktäriseras av att de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln är förstörda. Typ 2 diabetes är till stor del en effekt av fetma och beror på att kroppens celler utvecklat en insulinresistens – en oförmåga att reagera ordentligt på insulinet. Betacellerna kan ofta kompensera för insulinresistensen genom att frisätta mer insulin till blodbanan, men förr eller senare klarar inte dessa celler att kompensera och typ 2 diabetes kan diagnostiseras.

Forskningsinriktningar


Stress i barndomen kan öka risk för typ 1 diabetes

Maria Nygrens doktorsavhandling visar att upplevelser av svåra livshändelser i barndomen ökar risken för att insjukna i typ 1 diabetes.


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 15 13:59:38 CEST 2015