Göm menyn
cancer

Cancer, hematologi och andra tumörer

Cancerforskningens mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer. Bröstcancer och leukemi är exempel på två områden där cancerforskningen vid LiU har en central position.

Cancer är ett samlingsbegrepp för en rad sjukdomar där onormala celler delar sig ohämmat och invaderar andra vävnader. Celler från elakartade tumörer kan sprida sig till andra delar av kroppen via blod eller lymfa.

Runtom i världen söker forskare kunskap om vad som orsakar cancer, och hur man kan förebygga, upptäcka och behandla sjukdomarna. Vi vet idag att cancercellernas egenskaper kan förklaras av förändringar i generna. Dessa mutationer kan bero på yttre faktorer som rökning, vissa matvanor, solexponering eller joniserande strålning. 5-10 procent av cancerfallen beräknas ha en ärftlig bakgrund.

I Sverige upptäcks omkring 50 000 nya cancerfall per år. De behandlas med kirurgi, strålning och läkemedel. Metoderna förfinas ständigt genom ny forskning. Samtidigt utvecklas tekniken kring medicinsk avbildning vilket gör att tumörer kan upptäckas och diagnosticeras allt tidigare.


Forskningsnätverk
Forskningsnätverket LiU Cancer

Forskningsinriktningar

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Aug 17 16:39:14 CEST 2016