Göm menyn

Linköpings Initiativ inom Livsvetenskapernas Teknologier (LIST)

 

Linköpings Initiativ inom Livsvetenskapernas Teknologier (LIST) inrättades 2009 som ett led i en strategisk LiU-satsning inom framtidens hälso- och sjukvård. LISTs uppgift är att

  • Stimulera intresset för, och öka möjligheterna att genomföra, excellent forkning vid LiU kring nya teknologier för distribuerad hälsovård, sjukvård och omsorg;
  • Främja långsiktiga samarbeten mellan fakulteterna inom detta forskningsområde.

Som ett viktigt led i detta delar centret varje år ut projektbidrag till universitetets forskare. Dessutom arrangerar LIST workshops och bevakar nationell och internationell forskning inom området genom att bl a delta i konferenser.

LISTs intresseområde ligger nära verksamheten inom det östgötabaserade VINNVÄXT-programmet Hälsans Nya Verktyg (HNV), som främst omfattar utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster för effektiv vård och omsorg med hemmet som bas. Ett annat viktigt initiativ med kopplingar till LISTs verksamhet är NovaMedTech, en satsning i länen i Södermanland, Västmanland, Östergötland och Örebro som stöder utveckling och kommersialisering av medicinsk teknik för bland annat distribuerad vård och personlig hälsa. I relation till HNV och NovaMedTech profilerar sig LIST genom att dels vara helt knutet till LiU, dels stödja nya forskningideer, där en framtida applikation mot produkt eller tjänst kan förutses.

LIST leds av en styrgrupp med representanter från universitetet, landstinget och HNV. Centret är administrativt knutet till IFM.

 

 

 

Kontakt

Ordförande

Prof. em. Ingemar Lundström, IFM, Linköping universitet

Tel: 013 - 28 1200

Email: ingemar@ifm.liu.se

 

Föreståndare

Dr. Karin Enander, IFM, Linköpings universitet

Tel: 013 - 28 2359

Email: karen@ifm.liu.se 

 

Medföreståndare

Dr. Anke Suska, IFM, Linköpings universitet

Tel: 013 - 28 2625

Email: anke.suska@liu.se


Sidansvarig: anke.suska@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 30 10:56:36 CEST 2014