Göm menyn

Statistik

Statistik är en metodvetenskap som drivs framåt av ett ständigt ökande behov av att samla in data och dra slutsatser från dessa. Ämnet har sina rötter i sannolikhetslära och matematik, och det täcker alla steg från insamling till bearbetning, analys, tolkning och presentation av data.

Statistik
Utvecklingen inom datatekniken har fört in statistikämnet i en ny fas. Stora, komplexa datamaterial skapas i snabb takt inom såväl forskning som affärsverksamhet och förvaltning. Dessa är en ovärderlig källa till information och kunskap. Men nya datamaterial och frågeställningar kräver ofta ny statistisk metodik. Samtidigt ger ökad datorkraft nya möjligheter att utveckla effektiva verktyg.

Statistiska metoder används idag inom de flesta empiriska ämnesområden. Här följer några exempel på frågeställningar som kräver statistiska analyser:

  • Har extrema väderhändelser blivit vanligare under senare år? Har åtgärderna för att minska övergödningen av Östersjön haft någon effekt? Hur kan man följa tillståndet i miljön när provtagnings- och mätmetoder ändras?
  • Vilken är den optimala nivån för riksbankens reporänta? Hur skapar man en aktieportfölj med maximal avkastning för en given risknivå? Vilka faktorer bestämmer om ett företag går i konkurs? Vilket utgångspris i en auktion ger högst vinst för säljaren?
  • Hur effektivt kan satellitbilder upptäcka oljespill i havet? Fungerar ansiktsigenkänning verkligen i praktiken? Vilken är den lägsta strålningsdosen som ger röntgenbilder av tillräckligt hög kvalitet?
  • Hur stor betydelse har en överensstämmelse i DNA mellan ett blodspår från en brottsplats och ett salivprov från en misstänkt? Räcker det att kemiskt undersöka endast fem tabletter i ett stort beslag för att kunna påstå att större delen av beslaget består av illegala tabletter?

Statistikämnet vid Linköpings universitet är inriktat på statistisk metodutveckling utifrån ett tillämpat perspektiv. Arbetet innebär att ny statistisk metodik utformas i samklang med den empiriska problemställningen, men även att existerande modeller och metoder introduceras i nya sammanhang. Forskningen har ofta ett starkt inslag av datorberäkningar.

Avdelningens forskning är centrerad kring följande forskningsområden:

  • Bayesiansk statistik
  • Datorintensiva metoder
  • Forensisk statistik
  • Miljöstatistik
  • Psykometri
  • Statistisk genetik

 

Forskare

Anders Grimvall

Anders Nordgaard

Oleg Sysoev

Mattias Villani

Patrik Waldmann

Bertil Wegmann

Linda Wänström

 

 


Sidansvarig: mattias.villani@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 06 11:00:12 CEST 2013