Göm menyn

Chefers arbetsmiljö – en ickefråga?

daniel-lundqvistForskning om chefers hälsa är ganska ovanlig, särskilt i relation till deras psykosociala arbetsvillkor. Daniel Lundqvist är en av dem som försöker ändra på den saken. Han disputerar vid Helix.

- Arbetsmiljöarbete omfattar ofta inte cheferna, säger han. Det är de som ska utföra det. Men vem uppmärksammar chefens hälsa och förmåga till ledarskap? Var får de stöd?

Daniel Lundqvist har kartlagt och analyserat samband mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap. Hans arbete ingår i forskningsprogrammet LOHP, Ledarskap och Organisation för Hälsa och Produktion.

- Flera arbetsvillkor är viktiga för att kunna utöva ett bra ledarskap, säger han, exempelvis att få feed-back i sin roll som chef och att ha ett bra socialt kapital, goda relationer på sin arbetsplats. Men det är också viktigt att få använda sin kompetens och få utmaningar i jobbet.

Bland de arbetsvillkor som påverkar negativt är om chefen har ett stort antal medarbetare under sig. Ju fler, desto sämre ledarskap.
Chefens arbetsvillkor påverkar också hälsan, vilken i sin tur påverkar ledarskapet. Hälsan påverkar både förmågan att fatta beslut och relationen till medarbetarna, säger Daniel Lundqvist. Så:

- Ledarskapskurser räcker inte för att bli en bra ledare, det krävs en bra arbetsmiljö också.

Han har också undersökt skillnaderna mellan chefer på olika nivåer. Mest sårbara när det gäller arbetsmiljön är första linjens chefer. Mellancheferna sticker ut på ett annat sätt; de brottas mest med rollkonflikter med motsatta förväntningar från olika håll i organisationen.

Stödpersoner är en metod att hjälpa chefer hantera dessa och andra utmaningar i jobbet. Daniel Lundqvist identifierar två typer av stödpersoner för chefer: dels på, dels utanför arbetsplatsen. Interna stödpersoner är viktiga för att ge chefen legitimitet i sin roll. Men de externa betyder mest för hälsan. Det kan handla om personer på andra ställen i organisationen eller gamla kollegor, som kan ge ett personligt stöd, exempelvis när chefen har personalbekymmer eller är extremt stressad.

- Att söka och få stöd är normalt och något som alla chefer behöver. Mentorskap och stödjande nätverk är exempel på vad chefer bör erbjudas och som kan påverka deras hälsa och ledarskap positivt.

Daniel Lundqvist disputerar den 20 september. Han nås på 0702-441672.

Helix är ett centrum för forskning om hälsa, lärande och rörlighet i arbetslivet.

Foto: Charlotte Perhammar


Anika Agebjörn Tue Sep 17 07:33:36 CEST 2013Tidigare nyheter

Arkiv 2009-2014

 

Senaste LiU Magasin


Sidansvarig: therese.ekstrand.amaya@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 15 11:21:29 CET 2016