Göm menyn

Här finns läshjälpen

Visst vore det bra med en mjukvara som snabbt sammanfattar en lång text och som kan föreslå synonymer till ord du inte förstår? Den finns, är utvecklad på LiU och är dessutom öppen och gratis tillgänglig.

Frida, 24, är dyslektiker och hon läser på psykologprogrammet på LiU. Bao Li, 24 år, studerar sista terminen på masterprogrammet i computer science, kommer från Kina och pratar mycket bra engelska. Amina Malik, är en 30 årig småbarnsmamma från Irak som varit i Sverige fyra år. Hon läser andra året på omvårdnadsprogrammet. Alla tre har de hjälpt till att utveckla tjänsten FriendlyReader som snabbt sammanfattar en lång text på svenska till en kortare och enklare. Men ingen av dem finns i verkliga livet, istället har de mejslats fram ur långa rader av intervjuer.

Arne Jonsson- Vi har arbetat mycket för att förstå målgruppen och identifierade först sju olika typer av personer med läs- och skrivsvårigheter. Vi valde sedan ut tre som vi skapade personas kring, fiktiva personer i fiktiva sammanhang, berättar Arne Jönsson, professor på Institutionen för Datavetenskap, IDA, som driver projektet.

FriendlyReader är resultatet av ett tvåårigt forskningsprojekt finansierat av Post och Telestyrelsen, via regeringsuppdraget Digital delaktighet. Alla medborgare ska kunna tillgodogöra sig information på nätet, oavsett om man ser dåligt, har annat modersmål än svenska eller har andra typer av läs- och skrivsvårigheter.

FriendlyReaderTjänsten FriendlyReader är enkel att använda, den är öppen och gratis tillgänglig. Den text man vill sammanfatta kopieras in i ett fönster och med musen kortar man sedan ner texten till önskad längd.  Stilen kan göras olika stor och en markering läggas över raden för ökad läsbarhet.  Ju mer man kortar, desto mindre innehåll finns givetvis kvar.

Håller man musen över svåra ord föreslår programmet synonymer, men välja får man göra själv.

- Vi har gjort försök att välja synonym efter vilka ord som används mest,  vilka som är enklast med mera, men ingen metod har fungerat riktigt bra. Därför anger vi nu flera synonymer och så får man välja själv vad som passar i sammanhanget, berättar Arne Jönsson.

Metoden som används för att sammanfatta texten är rent matematiskt och bygger inte på någon språklig analys. Texten representeras i en mångdimensionell rymd där varje mening är en vektor. Hela dokumentet är också det en vektor i samma rymd. De vektorer som hamnar närmast dokumentets vektor anses viktigare. Ju mindre vinkel desto viktigare mening.

Orden i sin tur representeras också av en vektor som beror på i vilket sammanhang de finns. Ordvektorerna har skapats i förväg genom att träna dem på ett stort urval av ord. Varje mening är också en nod i en graf och lägger man samman vinkelavstånden till de andra meningarna får man ett bättre mått på hur viktig en mening är.

- Man kan säga att orden och meningarna röstar på varandra. Det är samma teknik som Google utnyttjar för att ranka sidor, säger Arne Jönsson.

Tekniken har fungerat bra. Texterna har jämförts med texter sammanfattade av människor och några stora skillnader hittar man inte. Däremot kan en referens ibland försvinna. ”Han gick ut i skogen” finns kvar i texten, men vem ”han” är kan ha försvunnit.

- För att lösa det problemet behöver vi snabbt kunna tagga ordklasser och göra en syntaktisk analys. Men det finns inte några fria, snabba och bra program för svenska språket. För engelska finns det däremot, det vi använder är utvecklad på Stanford, säger han.

Nästa steg är en funktion som kan skriva om svåra texter till enklare och även en funktion som kan sammanfatta information från flera olika texter till en enda som är lätt att läsa. Finansiering söks nu på olika håll för det fortsatta arbetet, bland annat hos internetstiftelsen.

- Vi skulle gärna vilja arbeta mer med myndighetstexter, säger han.

Forskningen bedrivs i samarbete mellan Arne Jönsson och hans grupp på IDA, handikappforskare på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), och inom ramen för Santa Anna IT Research Institute AB.

Förhoppningen är också att FriendlyReader i en snar framtid ska finnas som mobilapp.

En tidigare del i arbetet att förenkla för personer med läs- och skrivsvårigheter är en funktion kallad webblättläst. Söker du efter något på nätet så rankas sidorna efter vilka som är lättast att läsa. Den funktionen finns också och fungerar.

Relaterade länkar

Webblättläst

FriendlyReader, en bit ner på sidan

Santa Anna Research Institute AB


Monica Westman Svenselius Thu Nov 15 11:45:00 CET 2012Tidigare nyheter

Arkiv 2009-2014

 

Senaste LiU Magasin


Sidansvarig: therese.ekstrand.amaya@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 15 11:21:29 CET 2016