Göm menyn

Småföretag ska bli energieffektiva

Små och medelstora företag är i fokus för en treårig internationell satsning på energieffektivisering. Projektet leds av Patrik Thollander, avdelningen för Energisystem.

- Forskningen kring energieffektivisering har varit koncentrerad till storföretagen, vi vet väldigt lite hur potentialen ser ut i små och medelstora företag, säger Patrik Thollander, forskarassistent på avdelningen för Energisystem på Linköpings universitet.

Han är utsedd att driva ett treårigt så kallat Annex-projekt inom International Energy Agencys, IEAs, industrisatsning, IETS. Sex länder är med i projektet så här långt, men fler har visat intresse.

I Europa är exempelvis 99 procent av företagen små och medelstora, med färre än 250 anställda och en omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro. De är ofta underleverantörer till de stora globala företagen, men har ingen stor export. De finns inom en mängd olika branscher och är ofta hårt nischade.

Patrik Thollander

- Förmodligen är den stora diversifieringen en av orsakerna till att ingen tittat på dem tidigare, säger Patrik Thollander.

Men nu är det alltså dags, i tre år ska nu forskarna syna små och medelstora företag i deltagarländerna i sömmarna, projektet består av fyra delprojekt:

• Styrmedel för energieffektivisering och sparande, ett delprojekt som troligtvis kommer att ledas från Spanien.

• Studier av vad energin används till. Det sägs att 68-69 procent av energin i företagen används för att driva elmotorer, men ingen vet om det är sant. Här ska de också undersöka var potentialen att spara energi finns och vad det är som hindrar att energiförbrukningen minskar inom dessa områden. Drivs av LiU i samarbete med forskare i Milano, Italien.

• Diskussion kring metoder, energiledning och benchmarking (jämförande studier). Samt en titt in i framtiden vilka nya tekniker som väntar precis bakom hörnet. Kommer troligtvis att drivas från Tyskland.

• Energitjänster och affärsmodeller mot små och medelstora företag. Drivs från Finland.

De projekt som beviljas inom IETS, finansieras av de ingående ländernas energimyndigheter.

- Budgeten kan kanske hamna runt motsvarande 10 miljoner kronor under tre år, säger Patrik Thollander.

Enrico oh Rogelio

I förra veckan träffades representanter från forskargrupper i Japan, Brasilien, Tyskland, Spanien och Italien här hos forskarna på LiU för en inledande workshop.

- Det var ett bra möte med livliga diskussioner. Från några länder vill man bara se snävt till tekniken, men vi anser att vi också måste ta hänsyn till användarna, systemet och energiledningen i den här typen av studier. Även om ett företag skulle kunna tjäna miljoner på att stänga av ventilationen när ingen är där så görs ingenting om inte ledningen sätter fokus på just det, säger Patrik Thollander.

Han både bävar och ser fram emot att driva projektet, som ju inte är alldeles enkelt:

Rogelio, Felipe och Sandra

- Det finns stor energisparpotential i systemet, men det är ingen enskild pryl som kan köpas, utan snarare ett sätt att tänka och vara – en kultur om man så vill. Men det här ska bli spännande och även om jag står som ”manager” i projektet, är vi en hel grupp här på avdelningen som arbetar med detta, säger han.


Relaterade länkar
Osamu KimuraAvdelningen för Energisystem

IEAs Industrial Energy-Related Technologies and Systems

Foto från mötet: Peter Modin
Överst Enrico Cagno, Politecnico di Milano och Rogelio Zubizarreta Jiménez, IAT, Spanien
I mitten Felipe Toro, IREES, Tyskland, och Sandra Backlund, doktorand Energisystem
Nederst
Osamu Kimura, Japan till vänster och Salvador Ávila Filho, Brasilien med ryggen vänd mot kameran.


Monica Westman Svenselius Tue Mar 27 10:30:00 CEST 2012
Kommentera artikeln: RSS med de senaste kommentarerna på den här artikeln

Om du inte redan är inloggad på LiU kommer du att behöva godkänna/aktivera de inlägg du skriver via ett email som skickas till den adress du anger.

Meddelande
Ditt namn
Din e-postadress
 

Tidigare nyheter

Arkiv 2009-2014

 

Senaste LiU Magasin


Sidansvarig: therese.ekstrand.amaya@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 15 11:21:29 CET 2016