Göm menyn

Läkemedelsindustrin behöver öppen innovation

Fler entreprenörer, nya affärsmodeller, bättre beslutsprocesser och större öppenhet behövs inom den krisande läkemedelsindustrin. Professor Thomas Hedner har just försvarat sin doktorsavhandling om innovation och entreprenörskap på LiU.

Thomas Hedner

Thomas Hedner är professorn i klinisk farmakologi på Sahlgrenska i Göteborg som ägnat allt mer av sin tid åt entreprenörskap. 2008 fick han också Sten Gustafssons pris för morgondagens innovatörer för att utveckla ett centrum för medicinskt entreprenörskap vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Men där har det inte stannat, han har också givit sig på ett ambitiöst avhandlingsarbete i innovation och entreprenörskap, med handledning av professor Magnus Klofsten, Linköpings universitet. Opponenten professor Mirjam Knockaert från University of Gent berömde såväl bredden som metodvalen.

- Thomas Hedner har valt att studera tre centrala frågor och han gör det utifrån flera olika infallsvinklar och med många olika metoder, och han har varit mycket produktiv, konstaterade hon.

De tre frågor hon identifierat i avhandlingen är
1 kan man riva murarna in i läkemedelsbolagen och kan en öppen innovationsmodell fungera i en så sluten och patentfixerad värld?
2. Hur viktigt är entreprenörskap i läkemedelsbranschen? och
3. Hur kan beslutsfattandet effektiviseras som i det här fallen sker under mycket stor osäkerhet?

Problemen, men också behoven, är stora: Allt större resurser läggs på läkemedelsforskning men det kommer ut allt färre läkemedel. Produktiviteten i branschen sjunker samtidigt som influensapandemierna och ”gamla” infektionssjukdomar som tbc och malaria blir ett allt större hot mot mänskligheten. Områden där läkemedelsbolagen idag knappt lägger ner någon kraft alls.

Det blir också allt mer kostsamt och riskfyllt att ta fram en ny verksam molekyl, det kan ta mellan 12 och 13 år, kosta mellan 800 miljoner och fyra miljarder dollar och bara en av 10 000 molekyler kommer till användning i en medicin. Lagstiftarna ställer allt högra krav och patienterna blir allt mer pålästa och kunniga.

Thomas Hedner_liten

- Teorier i all ära, men medicin är något mycket praktiskt och för mig handlar det här om att addera ett värde för människor, som betyder något. När världen förändras måste vi också göra det, förklarar Thomas Hedner.

Att det behövs mer av entreprenörskap inom läkemedelsbranschen är han övertygad om, framför allt i början och slutet av processen.

- Lägg därför en större tyngd på innovation och entreprenörskap även på de medicinska fakulteterna, för att öka intresset bland de unga, säger han.

I den bästa av världar ser han framför sig en blandning av öppenhet och sluten utveckling, exempel hämtar han från de öppna plattformar han har med som exempel i avhandlingen, som Medicines for Malaria Venture, MMV, ett schweiziskt initiativ som är en öppen plattform för att hitta bot mot Malaria, utan vinstkrav (ett non for profit-initiativ). Alla är välkomna att delta, men man får också förbinda sig att hålla sina resultat inom initiativet.

- Man kan också tänka sig ett scenario med små innovativa forskningsbolag som snabbt kan haka på nya trender och upptäckter, men som i ett visst läge gör en exit genom att lämna över till de stora bolagen för att snabbare få ut medicinen på marknaden, förklarar han.

Thomas Heder är optimist, öppenheten kommer att öka, men det kommer att ta tid och det som kommer att vara svårast är att få till organisation och ledning av öppen innovation i de stora läkemedelsbolagen.

- Det viktiga är att behoven får styra, det finns cancerformer där inga läkemedelsföretag alls jobbar idag. Diabetes är också en sjukdom där det behövs mycket mera forskning och finns mycket att göra. Här behövs just en blandning av öppenhet och slutenhet. Med en öppen innovation får vi lägre kostnader och därmed också större möjligheter till lönsamhet, men det behövs nya finansieringssystem, nya affärsmodeller och nya sätt att tänka, säger han.


Change in the Pharmaceutical Industry, Aspects on Innovation, Entrepreneurship, Openness and Decision Making, Thomas Hedner, Department of Management and Engineering, Linköping University 2012.

Kontakt: Professor Thomas Hedner, thomas.hedner@gu.se, +46 705 205 199


Monica Westman Svenselius Fri Feb 03 08:11:00 CET 2012Tidigare nyheter

Arkiv 2009-2014

 

Senaste LiU Magasin


Sidansvarig: therese.ekstrand.amaya@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 15 11:21:29 CET 2016