Göm menyn

LiU värd för multicore workshop

Dualcore har ersatts av multicore, två kärnor av fyra eller fler. Allt fler kärnor i processorerna ställer ännu högre krav på programvaran. Forskare och industriföreträdare samlas nu till gemensam workshop på LiU.

För att ständigt kunna öka datorernas prestanda lägger elektronikindustrin nu flera kärnor, cores, på varje chip. Kärnorna kan programmeras parallellt, vilket betyder att beräkningarna kan, åtminstone i teorin, köras dubbelt så fort, eller fyra gånger så fort, beroende på hur många kärnor som finns i processorn.

Standardprocessorer med 8 kärnor finns i dag kommersiellt och för specialapplikationer finns hundratals processorkärnor på samma chip. Antalet processorer i ett chip förväntas nu öka med ungefär 40 procent per år, vilket betyder att vi om fem-sex år kan ha standardprocessorer som innehåller 100-tals kärnor.

Den här utvecklingen ställer helt nya krav på programmerarna. Det behövs nytänkande, nya parallella algoritmer, datastrukturer, metoder, programmeringsspråk och verktyg för programutveckling.

2008 startades därför det Svenska Multicore initiativet, SMI.

SMI har sedan starten anordnat multicore-dagar och även en årlig workshop. Det är den fjärde workshopen i ordningen som den 23-25 november hålls på Linköpings universitet, arrangerad av SMI och professor Christoph Kessler på institutionen för Datavetenskap, IDA.

Ett 80-tal forskare, mest från Sverige och grannländerna, och industriföreträdare ska samlas för att diskutera de senaste forskningsresultaten kring hårdvara, programmeringsmetoder och tillämpningar.

- I år börjar vi med en halv dag med tutorials, kompaktkurser, inom högnivåprogrammering av heterogena flerkärne-system, system där man har processorer med olika sorter av kärnor, berättar Christoph Kessler.

Workshoppen innehåller också fyra specialinbjudna talare från Sverige och Europa samt forskarpresentationer av ett antal artiklar som genomgått noggrann vetenskaplig granskning.

Den 24 november hålls också en paneldebatt om undervisningen i multicore, med företrädare för industri och akademi.

Workshopen hålls 23-25 november 2011, i Visionen, i B-huset, Campus Valla.
Programmet och registreringsinformation finns här


Monica Westman Svenselius Tue Nov 22 09:33:00 CET 2011Tidigare nyheter

Arkiv 2009-2014

 

Senaste LiU Magasin


Sidansvarig: therese.ekstrand.amaya@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 15 11:21:29 CET 2016