Göm menyn

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

 

 

 

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Centrat bedriver forskning och utbildning som behandlar samhällets responsförmåga vid olyckor. Detta inkluderar allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. CARERs främsta resurs är de människor som verkar inom centrumbildningen. Då verksamheten är mång- och tvärvetenskaplig samlas här många olika kompetenser och intressen.

 

 

Nyheter


Boka in 26 januari för ett spännande möte mellan forskare och praktiker

Inbjudan Framtidens skadeplats

Ett mer detaljerat program är under uppdatering.
Anmäl dig till madeleine.nyberg@liu.se , glöm inte att informera om du är i behov av specialkost.

Varmt välkommen!

 


 

Integrering av frivilliga i dynamisk resurshantering: Projektet förstärkt medmänniska

Onsdagen den 12 oktober anordnade CARER seminarium med temat "Integrering av frivilliga i dynamisk resurshantering: Projektet förstärkt medmänniska", som baserades på rapporten skriven av Elina Ramsell och Tobias Andersson Granberg. De har i sin rapport tittat på hur frivilliga larmats ut och använts som första insatsaktörer vid t ex trafikolyckor, bränder, hjärtstopp och drunkning och vad som behövs för att realisera sådan här samverkan, t ex i form av utbildning och övning, arbets- och ansvarsfördelning, rättsligt skydd och försäkringar, basal utrustning och informationstekniskt stöd (GPS, SMS kvittenser, stödappar et c). 

 

 

 

 

 

 

kontakt

Sofie Pilemalm, föreståndare CARER
Telefon: 013-284051, 0734-613131

Övriga medarbetare

 

senaste nytt

För nyheter och uppdateringar om CARERs verksamhet - anmäl dig här

Följ oss på Twitter och läs "NYHETER" i vänstra menyn!


Sidansvarig: kayvan.y.mojir@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 23 09:50:57 CET 2016