Hide menu

Interdisciplinary Projects

 

Published as reports within Energy Systems Programme (ISSN 1403-8307)

Gyberg P, Palm J, Sjödin J, Wahlund B (1999) Borlänges energisystem, påverkan och förändring, Arbetsnotat 3, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Bengtsson C, Karlsson M (1999) Co-operation of the MIND-method and the Pinch Technology: Energy Efficient Pre-evaporation of Bleach Plant Filtrate Using Waste Heat, Arbetsnotat 4, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Adsten M (1999) Solar Energy- Cost Effective for the Navestad Residential Area, Arbetsnotat 6, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Eriksson M (1999) Industrisystem i förändring: Introduktion av ny energirelaterad teknik i massa- och pappersindustrin, Arbetsnotat 7, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Johnsson P, Sundström M (1999) Deregulation of the Electricity Market: Effects on Inter-firm Relations, Arbetsnotat 8, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Bohlin H, Sandberg P (2001) Konflikt eller konsensus kring gemensamma resurspooler: En studie av fjärrvärmesystemen i Göteborg och Sundsvall, Arbetsnotat 16, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Brogren M, Green A (2001) Solel i bostadshus - vägen till ett ekologiskt hållbart boende?: En undersökning av aktörerna och processerna bakom satsningen på byggnadsintegrerade solceller i Hammarby sjöstad samt en teknisk bedömning av de installerade solcellssystemen, Arbetsnotat 17, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Grönkvist S, Marbe Å, Möllersten K, Sundgren D (2001) Fyra studier av energisamarbeten i Sverige, Arbetsnotat 18, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Bartlett M, Holmgren K (2001) Waste Incineration in Swedish Municipal Energy Systems: An Investigation of the System Consequences of Waste Quantities in Linköping and the Conditions for Conventional and Evaporative Hybrid Cycle Operation, Arbetsnotat 19, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Ericsson M, Hrelja R, Lindmark S, Trygg L (2003) Förändrade randvillkor för kommunala energisystem - påverkan och effekter, Arbetsnotat 23, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Andersson E, Frimanzon A, Vidlund A (2003) Energieffektiv biobränsleförädling i skogsindustrin. Arbetsnotat nr 24. Program Energisystem, Linköpings universitet.

Boström T, Glad W, Isaksson I, Karlsson F, Persson M-L, Werner A (2003) Tvärvetenskaplig analys av lågenergihusen i Lindås Park, Göteborg, Arbetsnotat 25, Program Energisystem, Linköpings universitet.Download here

Maria Danestig och Karin Westerberg, (2005) Att förändra ett uppvärmningssystem:bilder av framtidens uppvärmningssystem i Söderköping. Arbetsnotat Nr 28. Februari 2005. ISSN 1403-8307. Download here

Bryngelsson M., Hansson A., Hektor, E., Holmberg, R., (2005) Med fokus på koldioxidproblematiken -Tre systemperspektiv på koldioxidavskiljning och flexibla mekanismer, Arbetsnotat 29, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Jonsson A, Lundh M, Löfström E (2005) Hushåll med solvärme - ett svenskt pilotprojekt i Anneberg, Arbetsnotat Nr 30, ISSN 1403-8307, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Hultman M. Saxe M., (2005) Full gas mot en renare miljö? - om hur bränsleceller framställs av media och experter i Sverige, Arbetsnotat 31, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Persson J, Rohdin P, Thollander P (2005) Hinder och drivkrafter för energieffektivisering i svensk industri -två fallstudier. Arbetsnotat nr 32, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Fallde, M., Flink, M., Lindfeldt, E., Pettersson, K., Wetterlund, E. (2007) Bakom drivmedelstanken - Perspektiv på svenska biodrivmedelssatsningar. Arbetsnotat nr 36, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Kall, A.-S., Widén, J. (2007) Det stora i det lilla och det lilla i det stora - Politik och teknik i omställningen av energisystemet. Arbetsnotat nr 37, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Jönsson, J., Ottosson, M., Svensson, I.-L. (2007) Överskottsvärme från kemiska massabruk - En socioteknisk analys av interna och externa användningspotentialer. Arbetsnotat nr 38, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Karresand, H., Molin, A., Persson, J., Åberg, M. (2009) How passive are your activities? An interdisciplinary comparative energy analysis of passive and conventional houses in Linköping. Arbetsnotat nr 42, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Johansson, D., Johansson, M., Karltorp, K., Ljungstedt, H., Schwabecker, J. (2009) Pathways for increased use and refining of Biomass in Swedish Energy-intensive Industry - Changes in a socio-technical system. Arbetsnotat nr 43, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Djuric Ilic, D., Henriksson, M., Magnusson, D. (2009) Stockholms fjärrvärmenät idag och imorgon - en tvärvetenskaplig studie av ett regionalt energisystem. Arbetsnotat nr 44, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Andersson, V., Broberg, S., Hackl, R. (2011) Integrated Algae Cultivation for Biofuels Production in Industrial Clusters. Arbetsnotat nr 47, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here.

Hjalmarsson, L., Larsson, M., Olsson, L., Wikström, M. (2011)   Pathways to a renewable road transport system in Stockholm 2030. Arbetsnotat nr 48, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here.

Backlund, S., Eidenskog, M. (2011) Energy services in Swedish industrial firms.  A multidisciplinary analysis of an emerging market. Arbetsnotat nr 49, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here.

Grahn, P., Hellgren, M., Munkhammar, J. (2011) Photovoltaics, electric vehicles and energy users. A case study of the Royal Seaport Visions and energy user expectations. Arbetsnotat nr 50, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here.  

Küller, A., Liu, L., Thoresson, J. (2011) När sanering blir energieffektivisering. Arbetsnotat nr 51, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here.

Energy Systems Program (logotype)

Chalrmers (logotype)


KTH (logotype)

 Linköpings universitet (logotype)

 Uppsala universitet (logotype)


Page manager: sarah.broberg.viklund@liu.se
Last updated: Wed Oct 29 10:06:53 CET 2014