Göm menyn

bilder från cmivVisualisera framtiden

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum initierat av Linköpings universitet, Region Östergötland och Sectra AB.

Genom tät samverkan mellan klinisk verksamhet och forskning inom teknik och medicin skapar CMIV lösningar på framtidens kliniska problem. Uppdraget är att skapa innovativa metoder och verktyg för bildanalys och visualisering som kan appliceras i sjukvård och medicinsk forskning.

i fokus

Nyheter


Tino

Analys av kardiovaskulärt blodflöde med hjälp av 4D flöde MRI

Hjärtkärlsystemets främsta uppgift är att driva, kontrollera och upprätthålla blodflödet till alla delar av kroppen. Trots att flödet är primärt består hjärtdiagnostiken idag nästan uteslutande av morfologiska undersökningar. Flödets karaktär är ofta uppskattat snarare än uppmätt direkt. För att komma till nästa medicinska nivå behövs anpassade icke-invasiva verktyg för att mäta och karaktärisera flöde.

BAT

Avbildning av brunt fett

Genom ett unikt samarbete mellan forskare från CMIV och Sahlgernska universitetssjukhuset undersöks brunt fett och dess roll i kroppen. Medan vitt fett(WAT) lagrar energi så omvandlar brunt fett(BAT) den lagrade energin till värme som hjälper oss att hålla kroppstemperaturen, åtminstone som spädbarn. Visionen är att hitta sätt att minska fetmarelaterade hälsoproblem.

histo

Optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi

Digital patologi innebär att histologiprover skannas för att skapa digitala bilder av vävnaden. Bilderna kan sedan analyseras på en datorskärm istället för i mikroskop. Patologen är fortfarande ansvarig för diagnos och val av behandling men den digitala miljön erbjuder värdefulla verktyg för att detektera, mäta och gradera diagnostiska fynd.

Helene Hellmark Knutsson

Ministerbesök på CMIV

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning besökte LiU

CMIVs ordförande tar över i ESR

Katrine Åhlström Riklund tar över som ordförande i ESRs styrelse

Visual Sweden vinner VinnVäxt

Initiativ från Östergötland vinner VINNOVAs tävling

utställning

Nordic symposium on digital pathology 2015

Populärt möte fortsätter att växa

Flow

Artikel i JCMR

Consensus-arbete om avbildning av blodflöde med magnetkamera

Forskarskolans doktoranddag

Workshop i att söka forskningsanslagSidansvarig: marie.ahnstrom.waltersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-19