Göm menyn

Patologi

 

Utvecklingsprojekt för svensk digital patologi 

Välkommen till webbplatsen för projektet "Optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi", DigiPat3

Diagnostisk patologi är av avgörande betydelse för sjukvården i Sverige och världen. Till exempel är cancersjukvården helt beroende av snabba och precisa analyser av vävnadsprover (histopatologi). Det råder dock stor brist på patologer samtidigt som volymerna och kraven ökar i och med en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik.

i fokus

Nyheter


Konsortium för innovation

Histologi bröstcancerDigiPat 3 tar fram och implementerar nya arbetsmetoder och IT-verktyg som utnyttjar digitaliseringen av mikroskopibilder. Projektet drivs av ett konsortium lett av medicinteknikföretaget Sectra där CMIV vid Linköpings universitet ingår tillsammans med totalt elva landsting/vårdgivare/regioner - Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Norrbotten, Sahlgrenska, Stockholm, Unilabs, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland - samt Equalis, Interactive Institute ICT och LRI Imaging. Satsningen är på cirka 20 miljoner kronor och har i stark nationell konkurrens för andra gången beviljats anslag på drygt 9 miljoner från VINNOVAs program för Utmaningsdriven Innovation.

Bakgrunden till projektet är att patologin har ett akut behov av markant effektivisering parallellt med fortsatt vårdutveckling. En av få stora möjligher att uppnå detta är digitalisering av de patologiska bilderna. Detta projekt har under de två första åren definierat en helhetslösning baserat på denna möjlighet. Denna design inkluderar nydanade arbetsflöden, anpassad IT-arkitektur, samt prioriterad kravbild för IT-stöd. Projektet har utvecklat en demonstrator för bärande delar av helhetslösningen samt lagt grunden till ett nationellt kompetens- och forskningscentrum inom området.

Under de kommande två åren kommer projektet att fokusera på implementering av digital patologi i klinisk drift samt fortsatt utveckling av digitala lösningar och forskning.

Målet för de lösningar för digitaliserad patologi som utvecklas är att uppnå kortare väntetider, högre diagnostisk säkerhet, mer kostnadseffektiv resursanvändning och förbättrad medicinsk utbildning.

 


 

Publikation i "Magnetic Resonance in Medicine"

Anna Bodén

DigiPat3 på Pathology Informatics

Anna Bodén presenterade erfarenheter från Linköping

monter

Vårmöte i patologi 2016

Under Vårmötet i Karlstad visades innovationer

Gordan

Workshop i Gävle

Att anpassa labbet för digital patologi del 2

Eino demo

Besök av Eizo på CMIV


Mer från projektet

Rapport bildanalysverktyg

Nazre Batool har under våren sammanställt en rapport över de bildanalysverktyg för patologi som finns fritt tillgängliga. Läs rapporten här.

 

Se filmen om DigiPat

 

Digital patologi from CMIV, Linköping University on Vimeo.

Styrgruppsmöten 2016

Plats: CMIV, Linköping eller via länk.

  • 10 mars kl 12.30-14.30
  • 16 juni kl 13-15
  • 8 september kl 13-15
  • 15 december kl 13-15Sidansvarig: marie.ahnstrom.waltersson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 15 14:52:45 CEST 2016